Posts Tagged ‘ uvedl-poslucha ’

Úvod do praktického SEO

April 16, 2015
Úvod do praktického SEO

Záznam z přednášky na ČZU, na které Jan Tichý uvedl posluchače do problematiky SEO. Z přednášky se dozvíte základní terminologii, cíle optimalizace, jak funguje indexace webu…

Tags: , , , , ,
Posted in Internet Marketing, SEO | No Comments »