Posts Tagged ‘ foxconn ’

Repair motherboard PC no display – Foxconn 945 không boot [HLC]

November 27, 2014
Repair motherboard PC no display – Foxconn 945 không boot [HLC]

Sửa main Foxconn 945 mất nguồn chip bắc đẫn đến treo Reset. cách sửa máy tính, cách sửa laptop, cách sửa main máy tính Bài viết chi tiết tại blog của mình ht…

Tags: ,
Posted in Motherboard Problem | No Comments »