Το Τέλος του Web Spam | SEO EXPERTS | Το Μέλλον του SEO | Web3.0 & Web4.0

October 16, 2013

http://www.seogreece.org Το Τέλος του Web Spam | SEO EXPERTS | Το Μέλλον του SEO | Web3.0 & Web4.0 Ξεχάστε την αναβάθμιση του HummingBird! Μέλλον των SEO Exp…

http://www.youtube.com/v/kcEpXd9zjCk?version=3&f=videos&app=youtube_gdata

Read the original post:
Το Τέλος του Web Spam | SEO EXPERTS | Το Μέλλον του SEO | Web3.0 & Web4.0


What Is SEO / Search Engine Optimization?

SEO stands for “search engine optimization.” It is the process of getting traffic from the “free,” “organic,” “editorial” or “natural” listings on search engines. All major search engines such as Google, Yahoo and Bing have such results, where web pages and other content such as videos or local listings are shown and ranked based on what the search engine considers most relevant to users.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *